Masser af nye initiativer i TMG -
5/8/2004

Det skal være rigtig godt at være leder og træner i TMG, og trænere og ledere skal møde hinanden og lave noget sjovt sammen på tværs af de traditionelle aktiviteter.
Der skal leges med og udvikles nye aktiviteter - også selv om det ikke giver direkte bonus i form af en stribe nye medlemmer.
Der skal informeres bedre både om det, TMG laver i forvejen, om det, TMG står for, og om nye aktiviteter.
Og så genfødes det gamle "idræt på tværs" for de yngste.

Sådan lyder overskrifterne i et oplæg, som hovedbestyrelsen i TMG har diskuteret og i al væsentlighed taget positivt imod. Oplægget er en direkte følge af et udviklingsseminar, som alle interesserede var indbudt til i Fuglsø i foråret.

Et af resultaterne af hovedbestyrelsens diskussion er, at der i foråret 2005 vil blive afholdt en tværfaglig idrætsdag for ledere og trænere. Der planlægges både teori og aktivitet, og TMG afsætter 10.000 kr. til aktiviteten.

Allerede 9. oktober i år afholdes en anden form for aktivitetsdag. Da indbydes byens 12 - 16 årige til 10 timers idrætsaktiviteter, som normalt ikke er i brug i TMG. I to-timers moduler hen over dagen er det planen at tilbyde showdance, boksning, karakte og kickboxning, nogle nye former for volley, airtrack, stunttræning samt strategi- og kampspil. Desuden arbejder initiativgruppen på at skaffe midler, så man kan trække skaterne med indendøre. Det hele skal slutte af med afslapningsmusik og en fortælling.

Desuden genopstår den gamle aktivitet "idræt på tværs", som i sin grundform handler om at give små børn mulighed for at bruge kroppen i forskellige aktiviteter på tværs af de traditionelle skel mellem sportsgrene.

Læs hovedbestyrelsens svar til initiativgruppen på vedhæftede link - herunder også om information og hjemmeside i TMG.

link