Penge fra skolevennerne
23/8/2004

Skoleåret er godt i gang og således også Mårslet Skoles Venner, støtteforeningen der udelukkende finansieres ved frivillige forældre-kontingenter på 95 kr. På sit første møde i august bevilgede bestyrelsen i alt 3.200 kr. til to projekter som omfatter samtlige elever på de fem ældste årgang!
2.200 kroner er bevilget til 6.-7. årgang hvis 160 elever i uge 39 arbejder på tværs med verdensrummet. MSV's støtte hjælper samtlige elever ind i Stenomuséets filmsal til en særlig forevisning.
Den anden bevilling, på 1.000 kr., er et bidrag til en rundvisning på Antikmuséet's OL-udstilling i forbindelse med temaarbejde om bl.a. Grækenland.
Mårslet Skoles Venner planlægger nu aktiviteter for de øvrige, yngre klasstrin og muligvis et foredrag rettet til forældrekredsen i foråret 2005.
MSV afholder desuden sin årlige generalforsamling på skolebiblioteket torsdag 23. september kl. 17.
(Steen Bille, formand for MSV)

email