Mona Dybvad er sagt op -
21/11/2002

Efter 31/12-2002 må HalHuset undvære fuldtids ansat bestyrer
Den 31. december 2002 udløber den 2-årige projektperiode, hvor tilskud fra Den Grønne Jobpulje gjorde det muligt at have en fuldtids ansat bestyrer i HalHuset.
Efter projektperiodens udløb ser TMG´s hovedbestyrelse ingen økonomisk mulighed for at indgå en ny ansættelseskontrakt med en fuldtidsansat bestyrer. Med andre ord bevirker ophøret af tilskuddet fra Den Grønne Jobpulje, at der ikke længere er basis for at have Mona Dybvad fuldtidsansat i HalHuset.
Vi i hovedbestyrelsen er utroligt kede af, at det ikke længere er muligt at bevare en fuldtidsstilling i HalHuset. Vi ved, at Mona har gjort en stor indsats, og at det er Mona, vi kan takke for, at mange aktiviteter har set dagens lys i HalHuset.
Mona har aldrig set nogen hindring for at starte nye aktiviteter, og for 2 år siden havde ingen vel drømt om, at aktivitetsniveauet, med Mona ved roret til tider nærmest nåede astronomiske højder.
Hovedbestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Mona Dybvad for hendes energiske indsats, og den måde, hun har gjort HalHuset kendt på.
Stille perioder har der selvfølgelig også været i HalHuset, og som nævnt ser hovedbestyrelsen ingen økonomisk mulighed for at bevare en fuldtids ansat bestyrer.
I nærmeste fremtid skal HalHusets nye koncept klarlægges. Nyt koncept er i skrivende stund ikke fastlagt.
Forretningsudvalgets opgave bliver at fastlægge et overordnet koncept, som fremlægges for hovedbestyrelsen primo december måned.
Hovedbestyrelsen håber at have et nyt koncept vedtaget inden årets udgang. Alternativt vil der blive tale om en kort 1-3 måneders overgangsperiode, inden endelig koncept er fastlagt.
En kort tid med fuldtidsansat bestyrer i HalHuset er slut. Det er trist, men hovedbestyrelsen vil endnu en gang gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Mona Dybvad for hendes kæmpe arbejdsindsats.

v. Keld Egholm, formand for TMG