"Stillegade" foran kirken
22/11/2002

Trafik er et af de få debatemner, der kan trække folk af huse til borgermøde. Det blev endnu engang bevist torsdag aften, da Fællesrådets byplanudvalg - som fornylig blev lagt sammen med trafikudvalget - havde kaldt til møde om de kommende års trafikinitiativer og to forslag til bypark.
Inden mødet havde byplanudvalget husstandsomdelt et sammendrag af de 130 forslag og kommentarer, byplan/trafikudvalget fik ind ved sidste efterårs høring.
Forslagene blev på mødet torsdag aften præsenteret af Robert Knudsen fra udvalget. Han afstod på udvalgets vegne fra at fremlægge udvalgets prioriteringer - ønskede blot byens kommentarer.
Dem fik han en del af.
Bl.a. mente en beboer fra Bedervej, at den mest enkle og billige metode til hastighedsdæmpning på Bedervej er at lade bommen gå ned - minimum i seks måneder - over banen mellem Mårslet og Vilhelmsborg. Det gentog han en del gange...
I den anden ende af byen, på Hørretvej, fortalte en beboer på Visbjergvej om de vanskeligheder, den hurtigkørende trafik volder beboerne der - fx med noget så simpelt som at komme ud fra Visbjergvej.
Det er i høringen foreslået, at bussen skal køre ind i byen ad Mårslet Byvej og Langballevej - og at den skal have endestation på Nymarksvej måske halvdelen af afgangene.
Flere af mødets deltagere kommenterede især vedr. Langballevej, at det var en rigtig dårlig idé, fordi det vil give meget tungere trafik ind på en vej, som i forvejen er belastet og desuden meget brugt af bløde trafikanter.
Mødet havde også en central debat om trafikkultur - fx forældres kørsel af deres børn til skolen og at dem, der kører for stærkt i Mårslet, også er mårsletterne selv.
Desuden var hastigheden på den gennemgående vej i byen - Tandervej-Hørretvej - i fokus. Dels fordi den krydses af et stort antal børn på vej til skole. Dels fordi der er sket nogle voldsomme trafikulykker netop på dette stræk.
En af deltagerne på mødet foreslog at markere fodgængerfeltet med lys-blink, så overgangen bliver tydeligere.
Desuden medbragte Fællesrådets byplangruppe selv et spændende forslag til noget torveagtigt / sivegade på Hørretvej foran kirken. Projektet, som er tegnet af arkitekt Poul Poulsen, blev mødt med umiddelbar begejstring. Det går ud på at fjerne præget af gennemkørselsvej over en strækning på 50 meter foran kirken. Midlerne, som de er tegnet af Poul Poulsen, er "ny belægning", "fjerne hække", "bredere fortov", "vandkunst og et lille vandløb hen over vejen" - mv.
Projektet er ikke forhandlet med kommunen - byplanudvalget ønskede at præsentere det for byen først.
For udvalget forestår nu et større arbejde med at samle kommentarer og vurdere / prioritere - dernæst netop en dialog med kommunen.