Krisemøde om HalHuset -
4/12/2002

Kan vi bevare livet i HalHuset…?

Mårslet Fællesråd indkalder i samarbejde med TMG’s hovedbestyrelse til krisemøde om mulighederne for at bevare HalHus-bestyreren på fuld tid.

Vi mener, at en bestyrer på fuld tid er helt afgørende for at HalHuset kan fortsætte sit virke, både som klubhus for TMG og som et hus med mange forskellige tilbud til hele byen.

Situationen er den, at TMG fra nytår har opsagt den nuværende bestyrer, Mona Dybvad.
TMG kan ikke selv klare lønudgiften, nu hvor tilskuddet fra den Grønne Jobpulje er brugt op. Der mangler ifølge TMG godt 90.000 kr. for at regnestykket kan gå op i 2003.

Mona Dybvad har med energi og positiv ånd formået at sætte mange arrangementer i gang, til gavn for hele byen, både på det grønne område såvel som det festlige. Men selv om indtjeningen er godt stigende, er det stadig ikke så meget at omsætningen kan betale hele hendes løn.

Hvad kan vi gøre for at HalHuset kan forblive et spændende og aktivt sted for hele byen?

Vi har brug for din hjælp.

Har du idéer til midler der kan søges?
Kan vi flytte flere aktiviteter til HalHuset?
Skal vi lave en indsamling? –en støttefest?
Kan vi -? Skal vi -?

Kom til et åbent møde i HalHuset onsdag d. 18. december kl. 19.30 og lad os sammen lægge hovederne i blød.

Mårslet Fællesråd
Anne Worm
Formand