Enestående historisk kortlægning
15/12/2002

Mårslet er genstand for et historisk projekt, hvis formål er at give et usædvanligt bredt og detaljeret kendskab til hverdagslivet i det gamle sogn. Materialet og de anvendte metoder vil tiltrække sig stor opmærksomhed fra historisk interesserede overalt i landet.
Projektet giver adgang til oplysninger om den almene landbefolkning - det vil sige hverdagslivet i Mårslet sogn - tilbage til midten af 1600-tallet og ind imellem længere tilbage.
Projektet giver også oplysninger om fordelingen mellem skov og eng og mark og vejforløb - altså hvordan der rent fysisk har set ud i sognet - tilbage til 1700-tallet - og længere tilbage, hvor det kan lade sig gøre.

Et af fundamenterne i projektet er kirkebøgerne. I Mårslet er der bevaret kirkebøger i ubrudt rækkefølge helt tilbage fra 1642. Det er blandt de ældst bevarede kirkebøger i Århus Kommune. De er imidlertid skrevet med gotisk håndskrift - og er derfor svære at læse
Være/leveby-projektet bevilgede i eftersommeren 2001 støtte til at få tydet disse bøger. En ekspert på området, historikeren Jens Skriver, der har forsket i bl.a. Mårslet sogns historie i over 20 år, transskriberede begravelserne og vielserne fra 1642 1756/59 for Være/leveby projektets opstartsmidler.
Siden har Helmer Kemp Andersen fortsat arbejdet med utrættelig energi. Derfor kan vi nu gøre hele Mårslet Sogns kirkebog fra 1642-1813 tilgængelig for alle her på Maarslet-Webben, se vedhæftede link eller punktet "Om 8320" i spalten til venstre.

Materialet ligger som såkaldte PDF-filer, hvilket betyder, at man skal have programmet Acrobat Reader installeret for at læse med. Hvis du ikke har programmet, kan du hente det gratis her:
link

link