To nye lokalplaner på vej -
15/12/2002

To private firmaer på vegne af vegne af henholdsvis en ejendom på Tandervej og en ejendom på Mustrupvej har anmodet kommunen om at få udarbejdet lokalplanforslag for to store arealer i udkanten af Mårslet - det ene syd for, det andet vest for byen.
Dermed rykker en ny - og lige nu uventet - udvidelse af Mårslet betragteligt nærmere.
Fællesrådet er blevet præsenteret for de to projekter af kommunen. Dialogen indledes 18. december, hvor repræsentanter for Fællesrådet mødes med Stadsarkitektens afdeling. Først da får Fællesrådet nogle tegninger at se.

Det ene areal, syd for byen, har længe været kendt som det næste sted, byudvikling kunne / ville ske. Det er på marken bag det grønne areal syd for Gyldenkronesvej/ Bedervej / Nymarksvej - et stræk, der går mellem Tandervej og Nymarksvej.
Dette areal indgår i kommunens overordnede planlægning.

Det andet grundstykke går i en bue fra Mustruvej vest om byen ned mod Testrupvej, hvor denne skærer åen.

Begge arealer er pænt store, mener Fællesrådets formand, Anne Worm, som kun bringer den overordnede holdning med sig til mødet med kommunen, at "udviklingen af byen skal foregå fornuftigt, så vi ikke mister vores grønne kiler, og så miljøet kan følge med."
I øvrigt ventes Fællesrådets visionsudvalg at være på plads med et diskussionsoplæg i januar blandt andet om byudviklingen i Mårslet.