Åbningstider i HalHuset i januar 2003
20/12/2002

De fleste er nok bekendt med, at HalHuset er uden fuldtidsansat bestyrer pr. 1. januar 2003.
Onsdag den 18. december blev der holdt offentligt møde i HalHuset om husets fortsatte drift. Mange saglige og positive forslag til HalHusets forsatte drift kom frem, og enkeltpersoner til at varetage udvalgsarbejder indenfor de enkelte forslag blev udpeget.
Pt. arbejdes der ihærdigt med nyt koncept for HalHusets fortsatte drift. Konceptet ligger ikke klar, men med de mange positive udmeldinger under mødet onsdag aften er der forsat forhåbning og tiltro til, at et fornuftigt koncept kan findes, og helst atter med en fuldtidsansat bestyrer.
I perioden til endeligt koncept er fastlagt, vil TMG gøre alt for at sikre, at kioskens åbningstider forbliver som hidtil kendt.
Med andre ord : Kiosken vil også være åben i de nye år !
Keld Egholm, formand for TMG