Redningsforsøg -
19/12/2002

Et hektisk redningsforsøg, hvor det står hen i en tåget uvished, hvem man egentlig redder.
Sådan kan man vælge at anskue udfaldet af det krisemøde onsdag, hvor man diskuterede muligheden for at bevare en fuldtids ansat bestyrer i HalHuset.
Den nuværende bestyrer, Mona Dybvad, vil ikke her og nu love, at hun "følger med", hvis bestræbelserne ender med økonomisk fundament under en fuldtidsbestyrer.
Mona Dybvad har i to år været ansat som bestyrer af HalHuset. Hendes kontrakt udløber pr. januar 2003 og er ikke forlænget, fordi TMG's hovedbestyrelse - hvorunder huset formelt set hører - ikke kan få budgettet til at hænge sammen. Der forventes ud fra det fremlagte budget et underskud i 2003 på husets drift på nær 100.000 kr.
Hvis der ikke er en fuldtids bestyrer, vil en del af de frivillige, der indtil nu har bemandet kiosken, heller ikke fortsætte. Det udtrykte formanden for TMG, Keld Egholm, på mødet forundring over.
"Jeg forstår ikke, at de frivillige ikke arbejder for en sag, men for en person," sagde han på mødet, hvori knap 40 mennesker deltog - derunder en del TMG-folk.
På mødet blev der bragt mange aktiviteter i forslag med henblik på at skaffe penge. En del af disse blev der umiddelbart sat navne på, og de bliver sat i gang med det samme. Tidsfristen er nemlig kort, fordi huset ikke skal gå ret meget i stå i en ret lang periode, før det bliver svært at starte op igen. Det var i hvert fald opfattelsen hos mange af mødets deltagere.
Følgende arbejdsgrupper blev nedsat:

Styregruppe: Lars Dalsgaard, Hans Ishøy, Keld Egholm, Dorte Mortensen
Fundraising: Ivan Dybvad
Kurser / foredrag: Hans-Ole Kaae, Kurt Søe, Birthe Jørgensen
Salg af sportstøj: John Andersen
Støtteforening: Fællesrådet
Nye aktiviteter i "ydertimer": Morten (badmintontrænerů)

Keld Egholm, formand for TMG, ville først love at være klar med et udspil fra TMG til byen i løbet af januar. Da huset nu er lukket ned for juleferien, giver det et tomrum på minimum 14 dage, hvor det ved mødets afslutning var uklart, hvad der skal ske. Men Lars Dalsgaard fra den nydannede styregruppe tog allerede ved mødes afslutning kontakt til Keld Egholm for at aftale forhandlingernes forløb hen over jul / nytår.
Læs referatet fra mødet - bl.a. med

-de aktivitetsforslag, der blev bragt på bane
-en gennemgang af økonomien i HalHuset
-argumenter og holdningstilkendegivelser

på vedhæftede link.

link