Pas på med fyrværkeriet
28/12/2002

For det meste er de stråtækte huse i Mårslet et charmerende træk, som byen er glad for.
Nytårsaften er byen omvendt nødt til at udvise respekt og omtanke for de stråtækte huse og deres beboere. Husene er nemlig i fare for at blive ramt af forkert affyret og nedfaldende nytårsfyrværkeri. Det gør ingen skade på huse med hårdt tag, men for fem år siden nedbrændte et stråtækt hus i Mårslet netop på grund af fyrværkeri nytårsaften.
Det giver anledning til at minde om politivedtægtens bestemmelser om fyrværkeri. Læs den her:
www.maarslet.net/nyheder/raket_tekst.jpg
Sikkerhedsafstanden til stråtækte huse er 200 meter. Anvendelse af raketter inden for denne afstand fra et stråtækt hus må ikke finde sted. I vindretningen fordobles afstanden til 400 meter.
I Mårslet ligger der stråtækte huse både på Hørretløkken, Hørretvej, Obstrupvej og Lindegårdsvej. Derfor har 200- og 400-meters bestemmelserne stor betydning. 200-meters bestemmelsen dækker således fra Hørretløkken i nord til Agervej i syd. 400-meters grænsen omfatter ligeledes Ovesdal i syd. Se et kort over området, der er omfattet af bestemmelserne, på vedhæftede link.
Overtrædelse af politivedtægten vil virke personligt ansvarspådragende.

link