TMG kommer byen i møde
11/1/2003

Nye initiativer omkring driften af HalHuset
og støtteforening til bevarelse af HalHuset som byens hus

HalHuset er opført med det mål for øje, at være byens hus såvel som klubhus for TMG. At være et omdrejningspunkt for livet i og omkring Mårslet. HalHuset skal være det sted, hvor man nyder en forfriskning efter idræt, hvor byens borgere mødes til forskellige kulturelle aktiviteter og hvor byens unge kan mødes under afslappede former. Dette har den hidtidige bestyrer Mona Dybvad levet op til på bedste vis.

Mona Dybvad var ansat med tilskud fra Den Grønne Jobpulje i et 2-årigt projektforløb. Projektet ophørte den 31. december 2002, og det økonomiske grundlag til fornyelse af ansættelsen var ikke til stede.
Budgettet viste et underskud på ca. 95.000,-.

18. december indkaldte Fællesrådet og TMG til krisemøde om HalHusets fortsatte drift.

Mange mødte op og debatterede livligt.
Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper og en styregruppe med henblik på at skabe en økonomisk ramme for atter at tilknytte en person på fuld tid.

TMG’s hovedbestyrelse er i 2003 parat til at tage et budgetunderskud på maksimalt 40.000,- kr., hvis en fornuftig løsning kan findes. I kroner og øre vil det sige: hvis resten af byen kan finde 55.000,- kr.
Dette har fluks fået Fællesrådets Forretningsudvalg til at vride sine kasser og sætte 15.000,- kr. ind som startkapital i Støtteforeningen. FU-møderne flyttes til HalHuset, hvilket skulle give en meromsætning på 4.000,- kr. d.å.
Så der er skred i sagen!

FU står som initiativtager til Støtteforeningen. FU kan stille kasserer til rådighed for foreningen, men har brug for at andre indgår i bestyrelsen.
Vi vil hermed indkalde til
Stiftende generalforsamling i HalHusets Støtteforening
mandag d. 27. januar kl. 19.30 i HalHuset.

Vi ses!

Mårslet Fællesråd
Anne Worm