Hvad skal Mårslet satse på
12/1/2003

Visionsgruppen´s debatoplæg

At lave et oplæg til en samlet vision for Mårslet er mere kompliceret og arbejdskrævende end først antaget, men nu er første udkast ved at være klar til publikation. Det vil være tilgængeligt på www.maarslet.net fra den 22. januar 2003.

Vi skal nu have en debat i gang med alle interesserede borgere og et afsluttende Borgermøde i foråret. Visionsgruppen inviterer derfor alle interesserede til et arbejdsseminar i Halhuset den 29. januar kl. 19.00, hvor oplægget skal drøftes.

Visionsgruppen har delt oplægget i hovedgrupperne Miljø, Information og kommunikation, Fritidsaktiviteter og -faciliteter, Handel og erhverv, Boliger og trafikforhold. Arbejdet med en overordnet vision for Mårslet har afsløret interessante forhold, der spiller ind i den endelige plan. Nogle visioner kolliderer med andre, og nødvendiggør en afvejning for og imod eller en løsning midt imellem. Eksempelvis vil visionen om store nye idrætsfaciliteter kollidere med ønsket om mindre trafikbelastning på vejene. For at finde en fællesnævner, der afspejler borgernes ønsker, er det vigtigt med en aktiv tilbagemelding på debatoplægget.

Robert Knudsen
Medlem af Forretningsudvalget og medlem af Visionsgruppen