Borgere inviteres til møde
13/1/2003

Nyt større boligområde på vej syd for Mårslet ved Nymarksvej, Tandervej og Mustrupvej

Lige inden juleferien var FU inviteret til at deltage i et møde med Byplanafdelingen i Århus Kommune.
På mødet fremlagde planlæggerne de tanker, idéer og nye metoder der nu vil blive taget i anvendelse om inddragelse af borgere i et lokalområde i forbindelse med udarbejdelse af de nye lokalplaner.

I vores område er der således tale om 22 hektar jord syd for byen, der ønskes lavet lokalplan på.
Tegninger vil blive hængt op på Fællesrådets tavle i SuperBrugsen. Tegning over det store område er vedhæftet link her - begge tegninger kan hentes via midterste spalte på www.maarslet.net.

Da dette område i kommuneplanen er udlagt som vækstområde i Mårslet og der har været en henvendelse fra en lodsejer, er det et ønske fra Magistratens 2. afdeling at der hurtigst muligt kommer gang i planlægningen og udarbejdelse af en ny lokalplan.

I Mårslet er der planlagt 3 møder i forbindelse med dette arbejde. Møderne har fået en ny betegnelse og kaldes Planværksted.
Ved første møde den 4. februar mødes en mindre gruppe ca. 10 - 15 personer fra lokalområdet samt deltagere fra Planlægningsafdelingen, Vejkontoret, Naturforvaltningen og en konsulent udefra til brainstorming. Samme aften er der endnu et møde med en udvidet gruppe. Til dette møde har en konsulent indenfor byplanlægning udarbejdet et lille idékatalog/tegninger, som så yderligere udbygges på aftenmødet. Det tredje møde vil være et åbent møde for alle interesserede. Her skulle forarbejdet fra de to første møder så gerne danne grundlag for kommentarer, drøftelser m.m. - altså som vi kender fra tidligere borgermøder.
Det åbne møde vil blive afholdt i Borgerhuset torsdag den 6. februar 2003 kl. 19.00
Vi håber at rigtig mange interesserede vil møde op.

Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråd

link