Åbent repræsentantskabsmøde
15/1/2003

Tirsdag den 25. februar 2003 holder forretningsudvalget det årlige ordinære repræsentantskabs-møde i henhold til vedtægterne.

Som en nyskabelse vil vi i år holde mødet som åbent, med adgang for alle lokalområdets borgere (kun medlemsrepræsentanter har dog stemmeret).

Vi vil gerne opfordre alle medlemsforeninger til, på deres generalforsamlinger at sætte et punkt på dagsordnen om debat af hvad deres forening kan bruge fællesrådet til, samt valg af repræsentant til repræsentantskabs-mødet (altså bare en mødedeltager, ikke nødvendigvis en kandidat til FU).

Samtidig vil vi opfordre både foreninger og borgere til at finde forslag til FU-medlemmer, da flere medlemmer i det nuværende FU ikke ønsker genvalg.

Forslag - både til kandidater og til debat - kan sendes til formanden:
Anne Worm, Visbjerg Hegn 78, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 90 52
E-mail: anne.worm@mail.tele.dk
Forslag der skal behandles på mødet skal være formanden i hænde senest 1.februar.

Vore referater fra FU-møder, dagsorden for repræsentantskabs-mødet, vedtægter og handlingsplan med friske kommentarer ligger tilgængeligt på www.maarslet.net .


Åbent møde, adgang for alle
tirsdag 25. februar
19:30
i Borgerhuset.