Hvad går de og laver
25/1/2003

Kom, se, hør og giv dit besyv med på et åbent møde i HalHuset onsdag den 29. januar klokken 19 22.
Mårslet Fællesråd og Visionsudvalget inviterer interesserede mårslettere til at være med til at forme det første udkast til de visioner, som senere vil blive sendt til debat og forhåbentlig godkendelse i hele 8320 området.

Mårslet Fællesråd etablerede i sommeren 2000 et udvalg, der skulle komme med forslag til en vision for, hvorledes Mårslet som samfund skulle udvikle os i fremtiden.
En lille håndfuld frivillige har, siden etableringen i sommeren 2000, afholdt 19 møder. Der har været både af- og tilgang blandt udvalgets medlemmer, der i øjeblikket består af seks personer, hvoraf en er på orlov og en anden søger orlov snarest.
Visionsudvalget består af Robert Knudsen (kontakt til Fællesrådet); Birthe Jørgensen,
Jørgen Brandt Andersen, Ivan Dybvad, Hans Ishøy og Hanne Davidsen (orlov).
Lige fra projektets start har gruppen forsøgt at inddrage andre frivillige i arbejdet, men uden det store resultat. Så efter en tid besluttede Visionsudvalget at fordele arbejdet internt, så hvert udvalgsmedlem påtog sig at lave visioner for sit område: Bolig, Trafik, Kommunikation, Skole, Miljø, Fritidsfaciliteter, Kultur, Kirke, Handel/håndværk, Demokrati/netværk.
Til hjælp i arbejdet har udvalgsmedlemmerne samlet kredse af andre mårslettere med særlig kompetence eller interesse vedrørende de pågældende emner. Det konkrete arbejde har således ligget i perioderne mellem Visionsudvalgets møder, der først og fremmest har været brugt til koordinering og gensidig inspiration.
Visionsudvalgets mødeform har været enkel og uformel. Der er ingen formand eller proces-ansvarlig. Referent-opgaven går på omgang.

Visionsudvalgets foreløbige overvejelser er sammenfattet i et 11 siders oplæg, der vil blive præsenteret, udleveret og behandlet på mødet i HalHuset. Find det på vedhæftede link. Af<hensyn til den planlagte forfriskning undervejs i møde beder udvalget om tilmelding på vedhæftede email.

link email