HalHuset har fået støtteforening,
28/1/2003

Godt og vel to år efter indvielsen fik HalHuset mandag aften en støtteforening. Formålet er i samarbejde med TMG, Fællesrådet og husets bestyrer at skabe flere aktiviteter i HalHuset. Under dette ligger et behov for at skabe en bedre økonomi i huset. Den tidligere fuldtids bestyrer, Mona Dybvad, som i sin ansættelsesperiode tilførte huset mange aktiviteter og et godt renommé, var i husets første to år ansat på fonds-midler. Da disse ikke rakte længere, skulle TMG vælge mellem et underskud på ca. 95.000 kr. i 2003 og at opsige Mona Dybvads kontrakt. TMG valgte det sidste.

Siden har der været arbejdet hektisk på at skabe nyt økonomisk fundament under bestyrerjobbet.
På et krisemøde kort før jul blev således dannet en række arbejdsgrupper. Støtteforeningen udspringer direkte af en af disse arbejdsgrupper. Andre arbejdsgrupper prøver at skabe nye indtægstgivende aktiviteter, så omsætningen i bl.a. kiosken kan øges.

Den nye forening er økonomisk kommet nogenlunde fra start. TMG har annonceret, at hovedbestyrelsen vil kunne finde 40.000 kr. af det samlede underskud, hvis støtteforeningen kan finde resten. Fællesrådet har lovet at stille med andre 15.000 kr. Derfor er støtteforeningens aktuelle mål at finde 40.000 kr. i år.

Den nye forening fik på den stiftende generalforsamling navnet "Liv i HalHuset". Det blev besluttet, at kontingentet skal være på 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 200 kr. for husstande.
Medlemmer af bestyrelsen blev Keld Schmidt-Møller, Dorte Mortensen, Hans Ishøy og Helle Thomsen. Desuden vil Fællesrådet måske stille med en repræsentant mere end Keld Schmidt-Møller, ligesom TMG vil sende en repræsentant.

Den tidligere bestyrer, Mona Dybvad, fratrådte sit job i forbindelse med årsskiftet. På den stiftende generalforsamling mandag blev det meddelt, at hun ikke ønsker at genindtræde i stillingen, selv om der bliver skaffet midler til det.