Konkret diskussion om fremtiden
30/1/2003

Mangfoldighed i boligernes udseende, mangfoldighed i boligform og mangfoldighed i mennesker. Vi vil have en frisør og en cykelsmed, og de nye børnefamilier skal med i Brugsens bestyrelse. Og så er det godt med web, men man kan ikke undvære papir.

Det var nogle af de konkrete input, Fællesrådets visionsudvalg onsdag aften fik med hjem fra det første offentlige møde om de værdier og konkrete tiltag, der skal prioriteres i Mårslet i de næste 10-15 år.
Visionsudvalget har arbejdet et par år, men emnet blev næsten påtrængende aktuelt, da kommunen kort før jul gav besked om, at den er i gang med at lave lokalplaner for to store privatejede områder syd for Mårslet. Udnyttes de maksimalt hvad ingen tror på kan de fordoble antallet af husstande i byen. Udnyttes de mindre tæt, tilfører de ad åre byen "mange" nye boliger. De kommer, hvad enten byen vil eller ej. Derfor kan man lige så godt snakke særdeles konkret om vision, vækst og værdier.

"Information og netværksdannelse er vigtig, hvis der skal ske en markant udvidelse af byen. Vi skal sørge for at skabe enhed, og vi skal passe på ikke at få tre bydele en i nord, en i syd og en i centrum," lød et af aftenens input fra cafémødet til Visionsudvalget.

"Vi skal have en velkomstbrochure til folk, der flytter til byen, med en tekst om de værdier og holdninger, der præger området, og desuden noget praktisk information," lød et andet.

"Det grønne miljø er vigtigt - tag cyklen og lad bilen stå, når du skal op at hente rundstykker," lød et bud på miljøområdet.

"Sæt fokus på de gamle parcelhuskvarterer og gør noget ved dem, så de bliver spændende og mangfoldige og så de ikke mister værdi," hed det om boliger.

"Hvis vi skal skabe aktiviteter og faciliteter a la HalHave, kombibibliotek, kultur- eller foreningshus eller øvelokaler til amatørmusikken, så skal byen og ikke bare Tordenskjolds soldater bringes til at brænde for det," hed det på kulturområdet.

Og så blev der bragt et ønske frem om helhjertet at skabe tilbud til de unge. En pc med en hurtig internetforbindelse er ikke nok, der skal løbes nogle aktiviteter i gang omkring den.

"Det var en dybt tilfredsstillende aften med en række anvisninger og diskussioner, som vi kan bringe videre ind i projektet," sagde Visionsudvalgets nestor, Hans Ishøy, efter mødet.

Planen er i løbet af foråret at justere og finpudse det eksisterende diskussionsoplæg på grundlag af onsdagens diskussioner. Derefter skal et revideret oplæg bringes frem på et Borgermøde. En af de store udfordringer vil være det afsluttende forslag, der blev rejst på onsdagens cafémøde: At visionsudvalget skal skrive sig frem til et projekt, der samler de bløde værdier fra væreby/leveby-projektet og de "hårde" værdier som boliger, trafik, veje, miljø og kultur.

Læs visionsudvalgets optakt til mødet på vedhæftede link

link