Har du forlagt din cykel?
3/9/2004

- Så prøv at gå en tur i kvarteret Langballevej/Langballevænget. Vi har et varieret udvalg af cykler, som er henkastet- eller stillet langs med stier og veje. Nogle har ligget her i uger - andre blot dage. Der kommer hele tiden nye til og nogle forsvinder - forhåbentlig for at blive genforenet med sine ejere.
Berit Rasmussen, Langballevænget.