Afsluttende kommunal
5/2/2003

Målene var så høje, at der reelt mere var tale om en vision end om målsætning.
Ikke alle projekter er lykkedes.
Men forsøget har udviklet nye aktivitetsformer, der kan være til inspiration for andre lokalsamfund:

En web - Mårslet-webben - der drives fuldstændigt på frivillig basis og som er blevet en meget vigtig informationskanal i byen.

En litteraturkreds, der genopliver den gamle studiekredsform og samtidig styrker det sociale netværk.

En Børnehøjskole" drevet ved hjælp af frivillig arbejdskraft

En talentbank, der var en genoptagelse af et tiltag, der først var opstået i en afgrænset kreds af forældre. Talentbanken er udtryk for en organisationsform af frivilligt arbejde, der kan blive et interessant supplement til den traditionelle foreningsmodel.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny, afsluttende evaluering af væreby-leveby-projektet. Undersøgelsen er foranstaltet af kommunen, som bevilgede en halv mmio. kr. til projektets gennemførelse. Og med fornuftig effekt, lyder det i undersøgelsens konklusion.

Læs den samlede evaluering på vedhæftede link.

link