Byfesten går i starthullerne -
21/2/2003

Startsignalet til byfesten 2003 har nu lydt.
De mange grupper, der sammen tegnede byfesten i Mårslet sidste år, er nu begyndt på planlægningen af byfesten 2003.
Der er fra byfestgruppen lagt op til i store træk, at afvikle den kommende byfest på samme måde som sidste år, med aftenarrangementer torsdag og fredag.
Lørdag formiddag bliver der Kræmmermarked i Bomgårdshaven og masser af aktivitet i og omkring HalHus, skole og boldbaner. Lørdag aften og nat, kan man nok regne med både spisning og bal.
Søndag bliver der også masser at se til både for børn og voksne.

Planlægningsgruppen vil nu kontakte byens øvrige foreninger og de institutioner, der kunne tænkes at være med til at holde fest i byen til august, så programmet kan blive så righoldigt og spændende som muligt.

Se billeder og programomtale fra byfesten sidste år på vedhæftede link.
KC

link