Markant foryngelse af Fællesrådet -
27/2/2003

Fællesrådets årlige repræsentantskabsmøde tirsdag aften var i byen imødeset med stor interesse. Hele tre mangeårige medlemmer havde nemlig meddelt, at de ikke ønskede genvalg. Dermed var der lagt op til en markant fornyelse - som endte i en markant foryngelse.

De, der ønskede at trække sig, var
1: Miljøudvalgets formand og Forretningsudvalgets næstformand, Else Marie Hulemose
2: Jørn Hoffmann, mangeårigt FU-medlem
3: Lena Henriksen, forretningsudvalgets sekretær

Ud over disse var der en plads som suppleant ledig.

Nyvalgte blev:

1: Marianne Hahn-Thomsen, der stillede op og blev valgt ind som forretningsudvalgets sekretær
2: Jens Peter Engedahl, der blev valgt ind som menigt FU-medlem for en to-årig periode
3: Tina Westergaard, der blev valgt ind for en et-årig periode som 1. suppleant
4: Lars Kristian Kristiansen, der blev valgt ind for en to-årig periode som 2. suppleant.

Desuden blev Kirsten Tolstrup, som i et år har været suppleant, valgt som forretningsudvalgets næstformand.

Nyvalgt revisor blev i øvrigt Hans-Ole Kaae, mens Lena Henriksen lod sig vælge ind på en forholdsvis "ufarlig" plads som revisorsuppleant.

FU har tradition for, at såvel 1. som 2. suppleant, i det omfang man har disse suppleanter, deltager i møderne på linie med de øvrige medlemmer.

Repræsentantskabsmødet indeholdt i øvrigt de sædvanlige beretninger om årets gang - læs dem via vedhæftede link.
Desuden blev der aflagt beretninger om Mårslet-Bladets økonomi - hvilket er en særdeles positiv historie - samt om Flagalléen. Den fik en hilsen med på vejen fra en af de grundejere, som har doneret penge til nye flag til flagalléen. Disse særligt donerede midler kunne nemlig ikke ses i regnskabet. Pengene ér til stede, påpegede flagalléens revisor, og problemet blev lovet udbedret til næste regnskab.

Læs i øvrigt FU's handlingsplan for kommende år på dette link:
www.maarslet.net/faellesraad/repmoede2003/handlingsplan.jpg

link