Venter på TMG...
3/3/2003

Støtteforeningen "Liv i HalHuset" har holdt foreløbigt bestyrelsesmøde.
Foreningens mål er at skaffe midler til HalHusets drift med bestyrer og at fremme husets kulturelle og sociale liv i samarbejde med TMG, Fællesrådet og Mårslets borgere. Første kontante mål er at skaffe 40.000 kroner.

Emnerne på dette foreløbige bestyrelsesmøde var fastlæggelse af vedtægter, konstituering af bestyrelse og udvikling af handlingsplaner.
Men TMGs hovedbestyrelse har endnu ikke kunnet stille et lovet medlem til "Liv i HalHuset"s bestyrelse.
TMGs hovedbestyrelse har det økonomiske og juridiske ansvar for både en ansat bestyrer og for HalHusets samlede drift.
Allerede fra første stiftende møde har der blandt alle involverede været enighed om, at et tæt og loyalt samarbejde mellem TMG og støtteforeningen
er en helt afgørende forudsætning for, at opgaven kan løses.

Så efter en grundig diskussion af problemet blev de nuværende medlemmer af bestyrelsen i støtteforeningen "Liv i HalHuset" enige om, at fastlæggelse af arbejdsrammer og det konkrete arbejde først kan komme igang, når TMG har stillet et bestyrelsesmedlem, der er lige så engageret og ivrig efter at skabe liv i HalHuset, som den øvrige bestyrelse er.

Det sker næppe før TMGs hovedgeneralforsamling i marts.

"Liv i HalHuset"s foreløbige bestyrelse: Dorte Oksbjerre Mortensen, Helle Houlberg Thomsen, Keld Schmidt-Møller og Hans Ishøy, beder TMGs hovedbestyrelse bringe problemet op på generalforsamlingen.

Hans Ishøy

link