Ungdomsklubben er lukket -
9/9/2004

Mårslet Ungdomsklub er lukket. Klubben, som i en årrække har haft åbent søndag og de fleste hverdagsaftener, har længe lidt under manglende fremmøde. Derfor blev konsekvensen taget tidligere på sommeren, og klubben blev lukket.
Midgaard, som ungdomsklubben har delt hus med, har nu overtaget lokaler såvel som effekter fra den lukkede ungdomsklub.
Midgaard har et stort dagligt fremmøde af børn mellem 10-14 år. En del dagplejere bruger også huset som fælles værested.

link