Interaktivt teater,
17/3/2003

Århus Syd har fået ny Grøn Guide. Det er Ida Poulsen, som kort fik ordet for en mindre forsamling, da der i februar var repræsentantskabsmøde i Fællesrådet.
Fredag den 21. marts får hun en mere officiel velkomst. Samtidig med, at interesserede kan hilse på Ida Poulsen, kan man få sagt pænt farvel til den afgående guide, Henrik Bojsen.
De grønne guider lader sjældent en oplagt lejlighed gå fra sig til at fortælle om deres grønne visioner og idéer, og skiftedagen er tilrettelagt i samme ånd. Dagens underholdende indslag bliver en slags internativt teater, "Grønne Ord for Pengene", en variant af forbrugerprogrammet "Rene Ord for Pengene". Det er udviklet til børn i skolealderen, men skulle efter sigende også kunne udfordre voksne. Tilskuerne er selv aktive i forestillingen, hvor emner som vandspild, kompost og genbrug tages under humoristisk behandling. Det hele afsluttes med en konkurrence og præmier.
Arrangementet finder sted fra kl. 14 på Dansk Center for Jordbrug, Damgårdallé 5, 8330 Beder.
Læs mere, bl.a. om tilmelding, på vedhæftede link.

link