Folkepark på Hørretløkken
18/3/2003

Repræsentanter for det nye Fællesråds FU har været til møde på Juridisk-Tekninsk kontor på Rådhuset om Folkeparken. Dagens emne var, hvordan Fællesrådet får rådighed over det areal, Folkeparken skal ligge på (dvs yderst på Hørretløkken i retning mod Tranbjerg).
Tilbudet fra kommunen er:

1. Vi kan "købe" området for 45 - 50.000 kr. og selv vedligeholde det. Købesummen er at betragte som en dækningsafgift til kommunen.

2. Vi kan leje området med brugsret for 2 - 3000 kr./år og selv vedligeholde det.

I begge tilfælde gælder brugsretten kun, så længe der ikke kan bygges boliger på området.

Fællesrådets FU er ikke begejstret for tilbudet, fordi Mårslet ikke har pengene.
"Vi skal i forvejen selv finansiere træer og buske og stå for udplantning og mener ikke, at det er realistisk at binde frivillige til vedligeholdelse," hedder det i referatet fra sidste Fællesrådsmøde - læs det på vedhæftede link og via menupunktet "Fællesråd" i venstre spalte.

Juridisk-Teknisk Kontor vil undersøge om ovennævnte er forvaltningens sidste bud.

Når det svar foreligger må Miljøudvalget og FU afgøre, hvilken fremtid, der er for området.

link