Hattedamerne inviteres
27/3/2003

Det skal nok blive en oplevelse for byens folk, når byfesten 2003 afvikles i dagene 14 17 august. Den lille byfestgruppe arbejder ihærdigt med at sammensætte programmet, men der er endnu flere ubekendte - og dog tid endnu.
Nogle aktører fra sidste år er faldet fra, men nye er kommet til.
Det samme kan man sige om ideerne. F.eks. bliver det nok hattedamedag ved kræmmermarkedet i Bomgårdshaven, og arrangørerne forventer stor kreativitet i den anledning. Aktiviteterne på sportspladsen og i HalHuset, er endnu ikke faldet helt på plads, selvom TMG Fodbolds Venner har fod på deres bidrag.
Byfest-udvalget venter desuden aktivitet fra Foreningen Liv i Halhuset, der har tilkendegivet, at den helt sikkert er med i byfesten 2003.
Mere information om byfesten følger hen over forsommeren.

link