To tema-aftener om Mårslet -
27/3/2003

"Giber Å Din å" og "Fortid og fremtid i Mårslet". Det er overskrifterne på to tema-aftener i april. Arrangør er foreningen "Liv i HalHuset", som via forskellige kanaler skal forsøge at skaffe aktivitet og omsætning i HalHuset med det klare mål, at der bliver råd til igen at ansætte en bestyrer.
HalHuset har været uden bestyrer, siden Mona Dybvad fratrådte ved årsskiftet, da midlerne fra en grøn jobpulje ophørte.

De to tema-aftener er nogle af de første synlige aktiviteter i den nye forening.

Første gang er det den lokale biolog Lars Peter Nielsen, der selv bor ved Giber Å, som kommer og fortæller om åen. Hans basis er en stor faglig viden og en årelang interesse for åen. Han stillede således også sin viden til rådighed for offentligheden ved en spændende og historefyldt å-vandring i december 2001, og han har været meget tæt involveret i Naturpatrulje-projektet.
Giber A-foredraget finder sted i HalHuset 1. april kl. 19.30.

Anden tema-aften tager udgangspunkt i det faktum, at Mårslet står foran en måske meget stor udbygning, der kan forøge byens størrelse betragteligt over en kortere eller længere tidshorisont.
Men uanset hvor kort den bliver, kan den næppe slå, hvad Mårslet var udsat for - og klarede - da de store parcelhuskvarterer kom til fra 1960-1980.
Det er et af udgangspunkterne for en lokalhistorisk aften 8. april. Den lokale historiefortæller Hans Møller og lederen af Lokalhistorisk Arkiv Per Enevoldsen - hvis familie nærmest er en del af Mårslets historie - viser billeder og fortæller historien om parcelhuskvartererne, om husene i den helt centrale del af Mårslet By, og om handel og håndværk i Mårslet siden midten af 1900-tallet.

Ved begge arrangementer opkræves en mindre entré på 20 kr. Pengene går til foreningen "Liv i HalHuset."

link