TMG uden hovedformand -
28/3/2003

På idrætsforeningen TMGs generalforsamling i HalHuset torsdag aften kunne der ikke mellem de fremmødte findes nogen, der var villige til at påtage sig hvervet som formand for hovedforeningen, så i den nærmeste fremtid står pladsen tom. I hvert fald indtil torsdag 24 april, hvor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen - valg af hovedformand.

Den afgående formand Kjeld Egholms beretning var ganske kort, men redegjorde for de mange problemer omkring HalHusets drift og afskeden med den ansatte bestyrer. Han takkede alle de frivillige i overgangsperioden for hjælpen i husets kantine, og sluttede med at redegøre for sponsoraftalen med Superbrugsen og OK Benzin, en aftale som nu forlænges, og som TMG har nydt godt af.

Ingen havde rigtigt noget at sige til beretningen, der ikke omtalte foreningens formål med idræt og sport overhovedet. Det var først under fremlæggelsen af budgettet, der kom gang i debatten. Fra salen blev der, efterlyst mere vilje fra TMGs side til at se problemerne i øjnene og at handle. En af fodboldlederne satte et spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at i det hele taget at have en hovedbestyrelse. Andre steder gik det udmærket uden denne overbygning.

Debatten blev lang, og mange havde ordet uden at blive enige, så dirigenten måtte gå videre til næste punkt, valg til forretningsudvalget, hvor formand og sekretær afgik efter eget ønske. Ingen nye kandidater. Da der heller ikke
blandt det fremmødes var nogen, der ville overtage jobbet som formand for TMG, måtte dirigenten til at nærlæse vedtægterne, der foreskriver 30 dage forindkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Det bliver 24 april i HalHuset med kun et punkt - valg af formand.
Læs beretningen på adressen www.maarslet.net/tmg/hovedafd/beretning2002/beretning.htm
Læs handlingsplanen på adressen
www.maarslet.net/tmg/hovedafd/beretning2002/handlingsp.htm

KC

link