Spinkelt fremmøde,
2/4/2003

Hvem skulle nu have troet, at der lever lækatte og isfugle omring Giber Å?
At man kan sejle i gummibåd på den, når der er mest vand?
At der strømmer to kubikmeter vand igennem åen, når det går stærkest?
At det ikke er utænkeligt en dag at se odderen omkring åen? ... selv om vandet især er spildevand.
Og at vandkvaliteten i øvrigt er så god, at man kan finde selv de mest sarte smådyr i den?

Informationerne var mange, overraskende og smukt leveret i et billedrigt foredrag, da biolog Lars Peter Nielsen tirsdag aften indledte rækken af arrangementer til støtte for foreningen "Liv i HalHuset".
Lars Peter Nielsen bor selv ved åen, og han og hans familie nyder dagligt spændvidden i det liv af fugle, fisk og smådyr, åen bringer.
Fremlæggelsen sluttede med debat med de fremmødte - desværre kun 12 ialt.

Næste uge, tirsdag aften d. 8. april, fortsætter rækken af arrangementer med en lokalhistorisk temaaften.
Den tager udgangspunkt i det faktum, at Mårslet står foran en måske meget stor udbygning, der kan forøge byens størrelse betragteligt over en kortere eller længere tidshorisont.
Men uanset hvor kort den bliver, kan den næppe slå, hvad Mårslet var udsat for - og klarede - da de store parcelhuskvarterer kom til fra 1960-1980.
Den lokale historiefortæller Hans Møller og lederen af Lokalhistorisk Arkiv Per Enevoldsen - hvis familie nærmest er en del af Mårslets historie - viser billeder og fortæller historien om parcelhuskvartererne, om husene i den helt centrale del af Mårslet By, og om handel og håndværk i Mårslet siden midten af 1900-tallet.

Se i øvrigt Mårslet-nettets kalender og vedhæftede link, hvor du kan læse mere om, hvad arrangements-gruppen i øvrigt har forestillet sig af aktiviteter i huset.

link