Åbent Hus i hele byen -
3/4/2003

I mandags blev de nye seniorboliger på Hørretløkken meldt færdig og nøglerne overdraget til de nye beboere.
En del af de nye indflyttere er folk, der i forvejen har hus - og måske usolgt hus - i Mårslet.
Det har skærpet behovet for initiativer, der kan hjælpe folk med at få solgt deres huse i byen. For et år siden var der normalt ca. 20 villaer til salg i Mårslet på den fælles boligside www.boligsiden.dk - nu er der i nærheden af 30 - p.t. helt aktuelt 27.
Finn Smerup, tidligere Fællesrådsformand og selv en af dem, der flytter fra en usolgt villa til de nye seniorboliger på Hørretløkken, har i den anledning fremsat et utraditionelt forslag til Fællesrådet om at markedsføre byens ledige huse via et samlet "åbent hus"-arrangement.
Han skriver til Fællesrådet (i kopi i Mårslet-webben):

"FORMÅL:
At hjælpe de mange i Mårslet som p.t. ønsker at sælge hus samt markedsføre Mårslet som en dejlig by at bosætte sig og leve i.

GENNEMFØRELSE:
Initiativet skal komme fra Mårslet Fællesråd som i samarbejde med respektive mæglere i området planlægger een eller to weekends her i foråret, hvor samtlige "salgshuse" holder åbent hus på samme tid. Man kan således måske trække interesserede nye potentielle "Mårslettere" til byen.

MEDIER:
Indsatsen skal markedsføres via Århus Stiftstidende og JP- Århus, og det skal være muligt for alle interesserede at kunne se samtlige huse på www.maarslet.net via et link til respektive mæglere.

En indsats som den foreslåede, har flere mål. Først og fremmest kan byen (Fællesrådet) være med til at skabe fornyet positiv omtale om netop vores dejlige by samt hjælpe familier, ligesom Fællesrådet bestemt vil få en hjælpende hånd til tiltrængt goodwill og synlighed. Det er ikke godt for byen at have mange usolgte huse og hvad der deraf i værste fald kan følge med af negativ omtale af området, og hvad der for den enkelte familie kan være meget værre. Naturligvis er der udefra kommende markedsmekanismer, som er svære at takle, men hvis ikke man gør noget, sker der heller ikke noget. Her kan byen også vise at den kan stå samlet.

Forslaget kan måske af nogle synes utraditionelt, og jeg erkender da gerne at vi selv har et hus til salg - men det har altså omkring 30 andre familier også. Derfor tvinges man til at tænke utraditionelt."

link