Kommunen vil inddrage
9/4/2003

På Borgermødet i februar blev Fællesrådets forretningsudvalg, FU anmodet om at rette henvendelse til Vejkontoret for at få påbegyndt en debat om den overordnede trafikstruktur i Mårslet. Mødet havde nemlig afsløret, at der i den sydlige del af Mårslet i de kommende år kan forventes at blive opført mange nye boliger, som alle skal trafikbetjenes gennem Mårslet bymidte.

Medlemmer af FU var torsdag den 3. april 2003 til møde hos Vejkontoret, hvor vi opridsede problemerne set fra borgernes synsvinkel.

FU oplyste, at borgerne ønsker at fastholde det nuværende vejnet gennem byen, og at vi ikke ønsker Hørretvej/Tandevej opgraderet til en stor gennemgående "hovedvej", men at de forbliver som nu og er med til at fastholde landsbymiljøet. FU fremhævede ønsket om, at trafikken gennem bymidten blev afviklet på en sikker måde, og med lav hastighed, hvilket bl.a. kan sikres ved at etablere byens forslag om en sammenhængende grøn kile fra Bomgårdshaven op til den grønne trekant foran Kirken.

Vejkontoret lovede at skitsere forskellige løsningsforslag, som dels tager hensyn til strukturen, når området er endeligt udbygget om mange år, og som i opbygningsfasen kan give en sikker trafikbetjening af de nye områder. Endvidere lovede Vejkontoret at anvende FU/Byplanudvalget som aktive sparringspartner i skitseringsfasen.

Robert Knudsen
Medlem af FU