Spændende fortælling
9/4/2003

En gammel talemåde siger, at vi ikke allesammen kan leve af at klippe hinanden.
Det kan man godt sætte spørgsmålstegn ved efter at have lyttet til Hans Møllers fortælling om livet i Mårslet for bare 50-100 år siden. Dengang levede man i hvert fald tilsyneladende af at sælge hinanden brød, mælk, telefoni, skovle, købmandsvarer, kaffe og diverse håndværker- og serviceydelser. Stort set alle beboerne i husene i det centrale Mårslet var beskæftiget med småhandel og -håndværk. Smed i det ene, karetmager i det andet, malermester i et tredje, brødudsalg flere steder, barber, urmager, cykelsmed og plæneklipperservice, foderstof, mejeri, sparekasse og en hel række af små købmænd. "Og i alle husene er der i dag beboelse," som Hans Møller konstaterede.

Grundlaget for aftenens fortælling var dels en række billeder fra Lokalhistorisk Arkiv, scannet ind og klargjort til lejligheden - og ikke mindst Hans Møllers temmelig enestående hukommelse og viden om, hvad der foregik engang. Han er, oplyste han på mødet, ikke selv barnefødt i Mårslet, men han har samlet viden og fortællinger ind, så han i dag er byens historiefortæller par excellence.

Byvandringen gik fra Birkedal på Gl. Bedervej, hvortil de gamle frugttræer bag tennisbanerne engang har hørt - over Gl. Bedervej til Tandervej, ned af Tandervej til afholdshotellet på Banevej og op til den gamle mølle på Hørretvej, hvor der indtil 1985 var ejendomshandel.
Derefter gik turen tilbage ad Hørretvej forbi bl.a. Hørretvej 5 (som også ligger på Ved Kirken 2, dvs byens eneste hus med to adresser - for med en afstikker omkring Obstrupvej at slutte i den sydlige del af byen på Tandervej, hvor Agervej i dag går fra.
Derefter afsluttede Hans Møller med nogle luftfotografier, som viste byens udvikling. Det første var fra 1934, hvor banen endnu afgrænsede byen klart mod nord.

Mødet var tema-aften i forbindelse med bestræbelserne på igen at få andre af byens borgere til at bruge HalHuset end dem, der kommer der i forbindelse med sport. Derfor var det med tilfredshed, at arrangørerne kunne konstatere, at flere af aftenens gæster aldrig før havde været i huset.