Hvordan styrker man cykeltrafikken
16/9/2004

Århus Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en cykelhandlingsplan, der fastlægger en overordnet strategi for, hvordan cykeltrafikken i Århus Kommune kan styrkes. Sammen med Naturforvaltningen er Vejkontoret ansvarlig for planen.
En vigtig del er at få udpeget et samlet hovedrutenet for cyklister.
Formålet er at målrette indsatsen og ressourcerne på den del af stinettet i kommunen, som vurderes at have størst
betydning for den eksisterende og fremtidige cykeltrafik.
Vejkontoret og Naturforvaltningen har udarbejdet et foreløbigt udkast til, hvordan et sådan hovedrutenet kan se ud (se vedlagte kort). Forslaget dækker både eksisterende og mulige fremtidige hovedruter.
Det kræver et godt lokalkendskab at udpege et hovedrutenet, der efterlever de krav der er beskrevet i det følgende. Derfor inviteres Fællesråd, Dansk Cyklistforbund og De Grønne Guider til at kommentere forslaget, før det endelige hovedrutenet fastlægges.
I Mårslet har Fællesrådet valgt at offentliggøre forslaget, så alle med en holdning kan give den til kende.

Eventuelle forslag og rettelser kan indtegnes på et kort via vedhæftede link, hvor du også kan læse mere. Kortet sendes til Kurt Søe, Fællesrådets trafikudvalg - som koordinerer i forhold til Vejkontoret. Kommentarer af såvel lokal som mere generel karakter er meget velkommen.
Det, man især gerne vil have lokale kommentarer til, er:

�� Om de mest benyttede cykelruter dækkes af de hovedruter, der er udpeget?

�� Om forslaget til nye ruter er i overensstemmelse med behovet i lokalområderne?

�� Om I har konkrete forslag til linjeføringer af de fremtidige hovedruteforbindelser som er illustreret
med pile på kortet?

�� Om I kan udpege særlige problemstillinger langs de udpegede hovedruter (farlige krydsninger
og strækninger, manglende vedligeholdelse eller belysning m.m.)
�� Om I har bud på hvor der i forhold til hovedrutenettet bør etableres skiltning af cykelruter?

link email