Ændring i Fællesrådets FU -
26/9/2004

Fællersrådet er under omstrukturering. Referenten Anni Vedholm har valgt at stoppe allerede efter et halvt år. og næstformanden, Steen Bille, har annonceret, at han nok gerne vil fortsætte i FU - men ikke som næstformand.
Af referatet - læs det på vedhæftede link - fremgår det, at Steen Bille fratræder dels med henvisning til sit arbejde, dels fordi han ikke følger sig godt nok klædt på til posten.
På samme møde har man diskuteret et par forslag fra ham til en anden organisering af møderne. Det hedder:
"... så der er bedre tid til at diskutere de vigtige sager i byen og til at arbejde på at inddrage borgerne bedre?"
Diskussionen er landet således, at FU investerer i en scanner til formanden, så så mange bilag som muligt kan sendes ud til de øvrige FU-medlemmer, så man kan være bedre forberedt til møderne. Intentionen er at gøre flere af punkterne mere diskuterende end orienterende.
I samme forbindelse er det besluttet, at referater fra udvalgsmøder sendes ud til alle.
Læs referatet fra det øvrige møde på vedhæftede link.

link