Ingen hovedformand for TMG -
25/4/2003

TMG står uden hovedformand. Forud for den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften er flere blevet spurgt direkte, men de har takket nej - og heller ingen af de 15 fremmødte i aften havde lyst til at tage udfordringen op.

Derfor belaver den resterende hovedbestyrelse sig nu på en periode uden hovedformand. Det sker ved at justere i forretningsorden, der fastlægger arbejdsfordelingen, herunder formandens opgaver.

I hovedbestyrelsen sidder afdelingsformændene for TMGs mange underafdelinger samt Poul Serup og Børge Andersen, der begge er direkte valgt.

TMG har tidligere kørt en periode uden hovedformand, og det kan lade sig gøre, fordi afdelingerne er rimeligt selvkørende både økonomisk og sportsligt, mens hovedbestyrelsen står for det fælles og overordnede.
Det blev dog besluttet at søge konsulentbistand hos DGI.
(KC og BJ)