Det flyder med store vandrør i den sydlige del af Mårslet
3/8/2004

Nødforbindelsen skal forsyne vore forbrugere med vand i tilfælde af større fejl på vandværket. Den vil også sikre os i tilfælde af en forurening af vores egen vandforsyning.
Mårslet Vandværk er, ligesom langt de fleste andre vandværker i Århus kommune, med i VPU (Vand Plan Udvalget) i kommunen. Dette udvalg har til formål at tage sig af de overordnede planer for vandforsyningen i kommunen, herunder forsyningssikkerheden.
Vandværkerne betaler 8 øre + moms pr. udpumpet m3 for at være med i VPU. Bestyrelsen for vandværket besluttede for et par år siden at ansøge VPU om at få etableret en nødforbindelse til ÅKV.
Det er VPU, der etablerer og betaler for nødforbindelsen. Når ledningen er nedlagt og fungerer, overdrages den til Mårslet Vandværk.
Ledningen tilsluttes ÅKV lidt vest for Mustrupvej. Den vil følge Mustrupvej - og efter at have krydset Tandervej, vil den komme til at ligge i det grønne område, følge det grønne bælte, krydse Bedervej, og derfra ind til vandværket. Arbejdet forventes at tage godt og vel 14 dage.
Samtidigt med at nødforbindelsen bliver nedlagt i det grønne bælte, nedlægger vandværket en forsyningsledning til den planlagte udstykning syd for Mårslet.
Vi er i bestyrelsen glade for at få nødforbindelsen, der naturligvis højner forsyningssikkerheden over for forbrugerne ganske væsentligt.
/Mårslet Vandværk

link