Møde mellem forældreråd
26/8/2004

Foreløbig 16 forældre har tilmeldt sig et møde, der mandag skal nye vinkler på samarbejdet mellem de enkelte klasseforældreråd og skolebestyrelsen.
Forældrerådene tager sig traditionelt af arrangementer i klasserne.
Skolebestyrelsen tager sig traditionelt af de overordnede linier.
De to parter mødes normalt én gang om året til det såkaldte stormøde i marts.
Men måske kunne alle have gavn af et tættere samarbejde. Det har et par repræsentanter for klasseforældrerådene i hvert fald henvendt sig til skolebestyrelsen om. Og den vil gerne i tættere dialog.
Derfor har henvendelsen resulteret i en invitation til et fællesmøde, der finder sted mandag kl. 19 på lærerværelset. Skolebestyrelsen står som arrangør og har på forhånd udpeget nogle områder, som diskussionen kan tage afsæt i. Det gælder skolens legeplads, trafikforhold i byen, og forældrebank.
Disse emner vil der blive et kort indlæg om på mødet mandag ved forskellige af skolebestyrelsens medlemmer.
Derfra inviteres til ny dialog over temaet: Hvor synes I ellers, vi skal indgå i et tættere samarbejde?
Interesserede forældrerepræsentanter, der ikke har nået at tilmelde sig, kan stadig nå det via skolens kontor.

link