Mårslet har en holdning til fremtiden...
14/5/2003

Mårslet har sat ord på, hvad vi vil med vores by i fremtiden. Oplægget er tænkt som Fællesrådets politiske styreakse, men det sendes også til relevante politikere og embedspersoner i Århus Amt, så også de ved, hvad vi vil med vores by

Er det muligt at finde en fælles holdning til, hvilken vej udviklingen skal gå i fremtiden?
Er det muligt at gøre forsøget uden samtidig at skyde fremtidens gode, men endnu ’utænkte’ og ubesete idéer ned?
Det er nogle af de spørgsmål, der har været meget ivrigt diskuteret i Mårslet Fællesråds Visionsudvalg forud for offentliggørelsen af det endelige oplæg til en vision for Mårslet for årene 2003 – 2013.
Og jo – vi mener, det både er muligt og fornuftigt at gøre forsøget på at beskrive nutidens holdning til fremtiden. Oplægget diskuteres på et Borgermøde 20. maj.

Det besvarer en række af de spørgsmål om Mårslets fremtid, der blev givet i opdrag, da Visionsudvalget blev nedsat for tre år siden:
Hvordan vi kan forholde os til de enkelte facetter i byens udvikling: Indbyggertal og –profil, byggeri, trafiknet, skole og andre egne institutioner, ungdomstilbud, ældreboliger, fritidsfaciliteter, miljø, stats- og amtslige institutioner, detailhandels- og erhvervsstruktur osv.

Desuden beskriver oplægget, hvad man kan kalde ’områdets fælles tankegods’ anno 2003. Først og fremmest hvad det er for værdier, der gælder i 8320 i 2003, og hvordan man kan tænke sig byen udviklet på dét grundlag.

Oplægget bevæger sig i flere sfærer. Det forholder sig således til, hvordan vi kan og bør agere som privatpersoner, hvilke værdier der gælder for fællesskabet og hvad Fællesrådet skal arbejde hen imod.
Oplægget er derfor endt med at være en slags ’idé-katalog’ over projekter og områder, hvortil man kan forvente Fællesrådets støtte. Fællesrådet forpligter sig nemlig på Borgermødet 20. maj til at arbejde i de retninger, visionsoplægget udstikker.
Dermed vil oplægget også angive, i hvilke retninger man næppe kan vente den store opbakning.

Visionsudvalget har siden starten opfordret alle til at give deres meninger til kende. Det har samlet kredse af særlig kyndige / interesserede for at få deres syn på særlige diskussioner. Det har diskuteret med Fællesrådet – og ikke mindst har det vendt en række muligheder internt i 26 meget intense udvalgsmøder.

Det afsluttende papir har form som ’udkast til en vision for de fremtidige rammer for et godt liv i Mårslet’. Det ligger nu fremme på maarslet.net, og det kan fås som papirudgave i SuperBrugsen og hos Mårslet Fællesråd.
Det udsættes for en afsluttende diskussion på et Borgermøde – i realiteten et ’åbent værkstedsmøde’. Mødet indledes klokken 19, det finder sted i Borgerhuset, og det forventes afsluttet kl. 22.
Deltagerne får gennem gruppearbejde en sidste mulighed for at påvirke det endelige papir, inden det overdrages og bliver til Fællesrådets håndfæstning, Mårslet Fællesråds politiske perspektiv og styreakse.
Skriftet offentliggøres senere i sin endelige form på maarslet.net.
Derefter præsenteres det for alle relevante politikere og embedspersoner i Århus Kommune og Århus Amtsråd, så de ved, hvad mårsletterne vil med deres by i fremtiden.


link