Stor fangst i Giber Å -
15/5/2003

En meget stor bækørred, fanget i Giber Å oven for Vilhelmsborg Sø, bekræfter, at åens vandkvalitet mod sit rygte faktisk er ganske god.
Bæk-ørreden var 60 cm og kan meget vel være den største, der overhovedet er fanget i åen, mener biolog Lars Peter Nielsen, der som en af åens naboer har sat sig meget ind i åens liv.
Fisken var måske 10 år gammel, anslår Lars Peter Nielsen. Han tror hverken, at den har levet neden for åen eller at den er sprunget op via den nye fisketrappe. Neden for fisketrappe og sø bliver den nemlig fisket en del, hvorfor fisken ville have haft sværere ved at leve så længe på det stræk. Oven for søen bliver der næsten ikke fisket.

Se billedet af den store bækørred - åens konge - via det lille glimt øverst på denne side.

Åens vandkvalitet er i øvrigt så god, at badeforbudet ved udløbet ved Fiskerhuset i princippet kunne hæves. Vandkvaliteten skal imidlertid være god over en længere periode, før badeforbudet sløjfes.
Det er især kloakering i Fulden og anden rensning af vandet længerede ned af åen, der har været årsag til åens dumpekarakter. Disse problemer er blevet afhjulpet over de sidste par år.