Forpagter ønskes
20/5/2003

De seneste indbrud og hærværk synes at bekræfte, at HalHuset uden bestyrer eller forpagter åbenlyst frister uheldige elementer til overgreb mod værdierne.

Så langt så godt i støtteforeningen "Liv i HalHuset", der har til formål at udvikle og gennemføre indtægtsgivende aktiviteter, så huset kan blive økonomisk selvbærende.
I første regnskabsår - 2003 - er målet at indsamle cirka 40.000 kr.

Nu er foreningen også ved at nå til klarhed over, hvad der kan / skal ske, hvis TMG - med opbakning fra "Liv i HalHuset" - ansætter en forpagter, der skal drive huset på kommerciel basis.
... og den situation, at foreningen ikke når at få indsamlet de 40.000 kr., der er brug for i medlemskontingenter, så TMG ikke får økonomisk baggrund for at ansætte en fuldtidsbestyrer.
I begge tilfælde kan det blive løsningen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i foreningen. Se mere i det seneste referat fra foreningen (hent det via linket "HalHus" i venstre spalte eller på vedhæftede link).

På trods af usikkerhederne arbejder foreningen ufortrødent videre mod at skaffe støttemedlemmer. På TMG's loppemarked på lørdag er der en info-stander om "Liv i HalHuset" og hele projektet, og torsdag /fredag i ugen efter deles der løbesedler ud om indsamlingen. Støttemedlemsskaberne tegnes 1. juni. Enkeltpersoner kan blive medlem for 100 kr., husstande for 200 kr.

link