Brandtilsyn sætter rammer
23/5/2003

Max 50 børn inden døre ad gangen.
Så præcist er budskabet fra Brandmyndighederne til den åbne legeplads Midgården på Testrupvej.
Men lige så præcist budskabet er, lige så uklart er det, hvad konsekvensen er.
Midgården er nemlig et åbent og gratis tilbud til børn over 10 år, og i princippet er der altid plads til alle.

Det er der også fremover - men ikke nødvendigvis indenfor, siger en af legepladsens to ansatte, Annie Winther.

Det nye max på 50 børn skal holdes op mod et "gennemløb", som Annie Winther kalder det, på 130-140 børn ugentligt i den årlige spidsbelastnings-perioden august-september-oktober. De 130-140 børn ugentligt er der ikke allesammen på én gang, pointerer Annie Winther, men tallet udtrykker, hvor mange børn, der bruger Midgård i løbet af en uge.

Hvordan det nye max skal administreres, ved Annie Winther ikke endnu.
Det ligger imidlertid klart, at legepladsens brugere fremover vil kunne blive mødt med en besked om, at de godt må være der, men blot ikke indenfor - og at forældrene må erkende, at der ikke nødvendigvis vil være personale hos gruppen udenfor. Midgården har kun 2½ ansatte.

13 børn er meldt ind under en ny, midlertidig ordning, som giver ekstra økonomi til legepladsen frem til januar næste år. Disse børn vil ikke kunne risikere at blive anvist plads udenfor - de bliver "valgt ind" først.
Kriterierne for, hvem der dernæst bliver valgt ind, er ikke definerede.

En anden mulig løsning på problematikken er, siger Annie Winther, at Midgården får mere plads. Midgården råder kun over halvdelen af pladsen i huset - MUK har den anden halvdel, og den står tom i de timer, der er spidsbelastning i Midgården.

Den åbne legeplads har flere gange været holdt frem som "værn" fra kommunen, når forældre har ønsket flere pædagogiske tilbud til byen til de lidt større børn.

link