Forpagteren fra Åstedet
23/5/2003

TMG's hovedbestyrelse undersøger muligheden for at få en forpagter til at overtage driften af HalHuset.
Det skriver foreningen "Liv i halHuset".
Der er indledt dialog med forpagteren fra Åstedet, og formændene fra fodbold-, håndbold- og badmintonafdelingerne har påtaget sig at lave udkast til en samarbejds- og forpagtningsaftale. En løsning kan således være ganske nær.
Hvilke konsekvenser det har for den næstfølgende weekends støtteindsamling, er uklart.
"Hvis forpagtningsaftalen ikke falder på plads eller trækker ud på ubestemt tid, er det nødvendigt, at vi gennemfører den planlagte medlemshvervningskampagne.
Hvis kontakten derimod udvikler sig til egentlige realitetsforhandlinger mellem TMG og den muligt kommende forpagter, ændres grundlaget for medlemshvervningen så radikalt, at vi må afblæse kampagnen. Det blev vedtaget, at vi fortsætter arbejdet frem mod at gennemføre kampagnen, samtidig med at vi er klar til at stoppe, før vi ulejliger et stort antal mennesker," hedder det i et referat fra bestyrelsesmøde i "Liv i HalHuset".
Læs referatet på vedhæftede link.

link