Indelukket jordstykke
27/5/2003

Ingen af løsningerne synes særlig gode, men stillet over for valget mellem en ringe løsning og en lidt mindre ringe løsning er Vejkontoret i Århus Kommune nu kommet til den konklusion, at et indelukket stykke jord bag den "gamle præstegård" på Hørretvej 27 skal have vejadgang via Hørretvej - i praksis via adgangsvejen til netop den ejendom, hvorfra jorden udstykkes. Det er gårdejer Levring Christensens ejendom.

Det indelukkede areal - se et kort på vedhæftede link - er på 5.000 kvm, og det er i kommuneplanen udlagt til boligformål.
Det "hører sammen med" Præstegårdsvej, men blev ikke udstykket med, da Præstegårdsvej i øvrigt blev bebygget i 1960'erne. Dengang blev der sikret en stiadagang til området fra Præstegårdsvej. Men denne stiadadgang er ikke bred nok til en vej.

Nu ønskes området bebygget, og derfor har der både været nabo-orientering og efterfølgende møde i Borgerhuset.
I praksis har der været to primære muligheder for vejadgang:

- via den ejendom, hvortil jorden hører
- via en udvidelse af stiadgangen fra den første afstikker på Præstegårdsvej.

Ingen af løsnngerne var ideelle, konstaterer Niels Schmidt, Vejkontoret, og ingen af løsningerne ville kunne gennemføres uden en beslutning i byrådet. Der skal nemlig eksproprieres jord. Med tilkørsel via Hørretvej skal der eksproprieres, så to biler kan passere hinanden i indkørslen.

Sagen overdrages kun politikerne, oplyser Niels Schmidt, hvis sælger og køber stadig ønsker at gå videre med byggesagen.

Byggeprojektet på området handler om træhuse, og der kan ligge 6-8 huse på området.

(Kortet er gengivet med tilladelse fra kommunens informatik-afdeling)

link