Vi beklager ...
28/5/2003

For at skabe opmærksomhed omkring borgermødet den 20. maj, uddelte vi weekenden op til mødet et "opråb" i vores kvarter. To A-4 sider, som handler om konsekvenserne ved at etablere "den glemte vej". Primært fordi denne vej var beskrevet som en mulighed i det visionsdokument, som var Fællesrådets og visionsgruppens oplæg til mødet.

Vi beklager, at initiativet fik så stor betydning for afviklingen af borgermødet, og at det seriøse arbejde, der er udført af visionsgruppen, blev sat i baggrunden. Samtidig burde vi have informeret Fællesrådet på forhånd, så de havde haft kendskab til indhold og kunne være forberedte.

Intentionen var at skabe opmærksomhed omkring omfartsvejen, fordi vi mener den vil få fatal betydning for Mårslet og de værdier ved vores lille samfund, som vi prioriterer højt, og det er glædeligt, at Fællesrådet har givet udtryk for, at det ikke er et projekt Mårslet kan støtte.

Da vi vurderer, at der forsat skal fokuseres på konsekvenserne, vedlægger vi en kopi af det omdelte skriv, så alle har mulighed for at læse det.


Med venlig hilsen
Finn Larsen og Mette Lene Schulz

link