Mårslet får fred søndag...
29/5/2003

Støtteforeningen "Liv i HalHuset" kommer ikke rundt til alle husstande for at tegne medlemmer, som det ellers har været planlagt og annonceret. I hvert fald ikke førstkommende søndag.
Baggrunden er den glædelige, at TMG har positive forhandlinger om at bortforpagte HalHusets drift. Og på den baggrund ville det være forkert at tegne medlemmer med henblik på at skaffe
TMG økonomisk hjælp til at ansætte en bestyrer i HalHuset.
Bestyrelsen i "Liv i HalHuset" har derfor besluttet foreløbig at udskyde husstandskampagnen indtil forhandlingerne med en mulig forpagter er gennemført.
Efter sommerferien vil foreningen "Liv i HalHuset" forhåbentlig kunne koncentrere sig om sin anden væsentlige opgave, som den er udtrykt i vedtægterne: Sammen med den nye forpagter af HalHuset "at skabe kulturelle og sociale aktiviteter i samarbejde med TMG, Fællesrådet og byens borgere".