184 nye boliger til Mårslet
2/10/2004

Århus Kommune sigter mod, at Mårslet udbygges med 184 familieboliger over en periode på otte år.
Det fremgår af den boligudbygningsplan, der er fremsendt til byrådet, som behandler den på onsdag.
Se planen og diverse kommentarer bl.a. fra Århus Sporveje, M1 (om dagsinstitutionsområdet) og M4 (om følgevirkninger på skoleområdet) på vedhæftede link.
Planen vedrører kun familieboligerne. Ungdomsboliger og seniorboliger er således ikke med.
Umiddelbart ser udbygningsplanen for Mårslets vedkommende ikke dramatisk ud. Det suverænt største udbygningsområde er Lisberg-Ølsted-Trige, hvor der nærmest planlægges en helt ny by, herunder en ny skole.
I den sydlige del af Århus forventes der flere boliger opført i både Beder-Malling, Tranbjerg, Hasselager-Kolt og Solbjerg end i Mårslet.
Men tager man højde for, hvor mange boliger de respektive områder har i forvejen, får Mårslet en meget stor procentvis udbygning - 13%.

Læs ud over selve boligudbygningsplanen det første bilag, som giver en uddybende beskrivelse af udviklingen i de enkelte områder samt viser udbygningen på et kort. Læs evt. også M4 med skoleforvaltningens kommentarer - af betydning for Mårslet Skole. M1 fra dagsinstitutionsområdet om behovet for udbygning med ca. 10 nye daginstitutioner. Samt Århus Sporvejes kommentarer.

link