Er du tilfreds
5/10/2004

Naturforvaltningen har sat gang i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne via nettet kan være med til at påvirke udviklingen af parker, skove og naturområder.
Dialogen med brugerne/borgerne spiller en væsentlig rolle for arbejdet med at videreudvikle kommunens grønne områder. Der er i forvejen løbende kontakt til fællesråd og andre borgerrepræsentanter, organisationer m.v., men den direkte form, der nu afprøves, er ny - ikke bare for Naturforvaltningen, men også for kommunale forvaltninger i Århus i det hele taget.
Spørgeskemaundersøgelsen giver de borgere, der har adgang til internettet, mulighed for at
fortælle Naturforvaltningen, hvordan man bruger og hvad man synes om grønne områder.

Det, der bliver spurgt om, er f.eks.:
- om de grønne områder fremstår flotte, rummer tilstrækkelige rekreative muligheder, eller om der er væsentlige mangler?
- hvad der bør være udgangspunktet for plejen af grønne områder?
- om de informationer, der publiceres af og om Naturforvaltningen, er gode?

Resultatet af undersøgelsen, der forventes at foreligge i løbet af november 2004, vil ifølge Troels Bak veje tungt, når skattemidlerne skal prioriteres fremover.

Undersøgelsen gennemføres i perioden op til 20. oktober 2004. Spørgeskemaet kan findes via vedhæftede link.

link