730 elever på Mårslet Skole
7/10/2004

Pr. d. 5. september "tæller" skolevæsnet, hvor mange børn der går på folkeskolerne. Dette tal er grundlaget for skolernes økonomi. Skolerne tildeles nemlig midler efter elevtallet - ét pr. børnehaveklassebørn, ét pr. barn i 1.-7. klasse og ét pr. barn i 8.10. klasse.
Tallet på 730 er det største i de 72 år, skolen har eksisteret. De første bygninger på skolens nuværende beliggenhed blev bygget i 1931. Dengang havde skolen 132 elever.

Ser man tallet på 730 elever i forhold til skoleprognoserne, holder de ikke helt. For fire år siden blev skolen anslået til at skulle have 686 elever pr. 5. september 2004. Siden er prognosetallet bare steget og steget - men ikke så hurtigt som det faktiske elevtal.

En ny prognose ventes i november. Den afventes med spænding, fordi den for første gang vil give et bud på skolens elevtal inklusive den befolkningstilvækst, der vil være en følge af den nye udstykning på Mustrupvej / Tandervej.
Kommunen bruger bl.a. skoleprognoserne som basis for den årlige tildeling af midler til skolemodernisering.

Se skoleprognoserne tilbage til år 2000 på diverse-linket i venstre spalte.

link