Sti forsinket -
7/10/2004

Den nye asfaltsti, der skal gå fra stationen ad den eksisterende asfaltsti, langs med banen og ud til trinbrættet ved Vilhelmsborg, er forsinket. Kommunen har ikke i tide nået at komme i kontakt med de grundejere, der skal lægge jord til. Det betyder, at man ikke når at komme "i jorden" i år - og at man først kan starte anlægsarbejdet, når jorden er til at arbejde med i løbet af forårsmånederne.
Men "til næste sommer er den der", mener Ann Lisbet Sørensen, Århus Kommune