Færre busser til vinter -
6/6/2003

Fællesrådet hørte for kort tid siden rygter om, at Århus Sporveje påtænker at spare på 10erens drift til vinter.
Efter en brevveksling med Sporvejene har vi fået at vide, at rygterne desværre taler sandt. Man ønsker at spare en af eftermiddagsafgangene i vintersæsonen således, at der i stedet for tre kun vil afgå to busser i timen. Begrundelsen er, at passagertallet i 10eren har været faldende.
Fællesrådet har på byens vegne protesteret mod en forringelse af busbetjeningen, bl.a. set i lyset af byens vækst.
Samtidig har vi gjort opmærksom på de problemer, vi oplever i myldretiden om eftermiddagen og om morgenen.
Desuden har vi endnu en gang fremført ønske om, at Sporvejene koordinerer sine afgange med Oddergrisen, så afgangstiderne kommer til at ligge forskudt for hinanden i stedet for, som nu, ofte at være næsten sammenfaldende.
Jeg er dog bange for at vi kæmper mod vindmøller her, men intet skal være uforsøgt.

Mårslet Fællesråd
Anne Worm